Monthly Archives: September 2015

trẻ nhỏ

nếu mọi người đều hóa thành trẻ con những giận hờn sẽ không dài hơn ba mươi phút người ta sẽ cười với nhau nhiều hơn một chút người ta sẽ học cách tin nhau  Advertisements

Posted in categorized | Leave a comment